ปรับปรุงล่าสุด 6 ม.ค. 2022 08:41:36 745


ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ   045-826-233   ;      :

 

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ  045-814-272

 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง คืออะไรคะ
ตอบ:   " ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ปลอดเอดส์และสิ่งเสพติด มีจิตสำนึกทางจริยธรรมก้าวนำประชาธิปไตย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ "

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ:  1.  ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ที่  https://www.nongchalong.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          

ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบ: ตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์ฺ จังหวัดศรีสะเกษ    045-814-272  หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.หนองฉลอง ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง

To Top ↑