พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

16 พ.ค. 2024 13:19:41 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 33
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เชิญไปประดิษฐานให้ประชาชนได้เคารพสักการะ เป็นเครื่องเตือนใจถึง...

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองฉลอง ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2567

22 เม.ย. 2024 15:17:05 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 78
อบต.หนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ นายก อบต.หนองฉลอง  ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หนองฉลอง  ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ สน...

กิจกรรม MOI Waste Bank W eek มหาดไทยปักธงประกาศความสาเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

25 มี.ค. 2024 09:52:09 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 99
วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกิจกรรม "MOI Waste Ban...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 ม.ค. 2024 15:45:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 120
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567  ตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองนำโดย นายหล้า  ศรีมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ...

การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9 ม.ค. 2024 10:10:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 216
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้ดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองโดย นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 ม.ค. 2024 09:05:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 109
อบต.หนองฉลอง นำโดยนายหล้า ศีมาศ นายก อบต.หนองฉลองจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 256...

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

17 ต.ค. 2023 10:54:53 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 169
นายกหล้า  ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วยตำบลหนองฉลองพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา “ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา...

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านนิคมหนองฉลอง ม.9

14 ก.ย. 2023 11:58:24 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 141
เมื่อวันที่  13  กันยายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ นายกอบต.หนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข ปลัด อบต.หนองฉลอง  ข้าราชการ พนัก...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ)

24 ส.ค. 2023 14:57:41 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 253
วันที่  23  สิงหาคม  2566  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข...

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 ส.ค. 2023 11:21:47 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 163
วันที่  17  สิงหาคม  2566 องค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข ปลัด อบต. ได้จัดอบรมโครงกา...

กิจกรรมพิธีทำบุญกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรวันพระ วัดนิคมสายเอก หมู่ 7

16 ส.ค. 2023 09:39:55 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 156
16 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานพิธีทำบุญกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร เพื่อนำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมด้วยปัจจัยไปมอบให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโ...
To Top ↑