องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้ส่งตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองฉลอง นางสาววรัญญา ประเสริฐสังข์ (น้องเนย) สังกัดวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำขุขันธ์

24 มี.ค. 2022 17:24:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ได้ส่งตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองฉลอง นางสาววรัญญา  ประเสริฐสังข์ (น้องเนย) สังกัดวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ เข้าร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำขุขันธ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2

To Top ↑