ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

31 มี.ค. 2022 11:24:48 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 44

วันที่  31  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้มีการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

To Top ↑