กิจกรรมชุมชนสะอาด มลภาวะดี ห่างไกลโรคด้วยมือเรา (ฺBig Clenning Day)

7 เม.ย. 2022 15:38:23 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 42

วันที่  7  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยนายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  กำนันตำบลหนองฉลอง อสม. ผู้นำชุมชนและชาวชุมชน จิครอาสาพระราชธาน  ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการชุมชนสะอาด  มลภาวะดี  ห่างไกลโรคด้วยมือเรา (Big Cleanning Day)  ถนนหมายเลข 2157 (หมู่ 8 ) และซอยเชื่อมถนนหมายเลข 2157 กับ  ถนนหมายเลข 220 (หมู่ 8  และ หมู่ 9) เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอากในบ้านเรือน/ชุุมชนตัวเอง  และศาสนสถาน ให้ถุกสุขลักษณะอยู่เสมอและเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

To Top ↑