header

top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
6.png1.png8.png2.png6.png
วันนี้32
เมื่อวาน82
สัปดาห์นี้193
เดือนนี้600
ทั้งหมด61826

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 34.236.216.93
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 11:35

news1

มอบป้ายแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้ประสบ…

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายหล้า ศรีมาศ ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หนองฉลอง และนางพรรณวิภา พวงอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด มอบป้ายแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จด้านการทำการเกษตร

อ่านต่อ

กีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหน…

กีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ประจำปี 2562

กีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน ^^  {gallery}89{/gallery}

อ่านต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน…

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเข้าประเมินฯ   สแกน QR-Code  

อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพฯ

โครงการสร้างอาชีพฯ

โครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อย และยากจนตามวิถีความพอเพียง สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 หลักสูตรการปักแส่วผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ…

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉลอง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศร…

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา10.00น. ณ บ้านนางสาวบุญลัด ศรีจำปา ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างบ้านให้กับ นางสาวบุญลัด ศรีจำปา บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑  

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา…

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

top news2

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน_2560

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกส…

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะต่อ คุณลักษณะเฉพาะ ต่อ 3                                            

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภ…

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2559

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านตรอย

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านตรอย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านตรอย  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท…

สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

อ่านต่อ

top price122

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ อ…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ องค์การบริการส่วนตำบลหนองฉลอง 

เอกสารแนบ แบบ ปร.4-ปร.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบแปลน

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที…

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ปริมาณและราคา ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางหมู่…

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมซอยศูนย์ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางตะวันตก ส…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางตะวันตก สถานที่ ซอยกลางฝั่งตะวันตกหมู่ที่ 7 บ้านนิคมเขต 3 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา    

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโรงนม หมู่ท…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโรงนม หมู่ที่ 9 บ้านนิคมหนองฉลอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปริมาณการและราคา  

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง รพ.ขุขั…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปปช01. แบบสรปราคากลางฯ แบบสรปราคากลางฯ แบบสรปราคากลางฯ แบบ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านหน…

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปปช01. แบบสรปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน_และท่อเหลียม แบบสรุปราคากลางงานก่อสรางทางสะพาน_และท่อเหลี่ยม แบบ  

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางฝั่งตะวัน…

ตารางแสดงวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง__ปปช01 แบบสรปราคากลางงานกอสรางทาง_สะพาน_และทอเหลยม แบบสรปราคากลางงานกอสรางทาง_สะพาน_และทอเหลยม

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช01 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบสรปราคากลาง-2 แบบสรปราคากลางงานก่อสร้างตอ-3. ภาพตดแสดงโครงการ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ฝั่งตะวันต…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรปราคากลางและงานก่อสราง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสรางต่อ สรปราคากลาง ภาพตัดแสดงโครงการ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นคลอ…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สรุปราคากลางงานก่อสร้าง รายกการประมาณการก่อสร้าง ราคาประมาณการก่อสร้างต่อ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ฝั่งตะวันตก บ้านน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช01 แบบสรุปราคากลาง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสรางต่อ ภาพตัดแสดงโครงการ ภาพตัดแสดงโครงการต่อ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตารางเปิดเผยราคากลาง

อ่านต่อ

top act

top board

  • ไม่มีกระทู้แสดง

top doc

ผู้บริหาร

nayok

ปลัด อบต.

parat

 
ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140