header

top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1.png1.png0.png3.png4.png8.png
วันนี้67
เมื่อวาน51
สัปดาห์นี้67
เดือนนี้118
ทั้งหมด110348

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.236.50.201
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 23:41

news1

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการท…

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >>>  Download

อ่านต่อ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประ…

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

อ่านต่อ

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ…

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ อบต.หนองฉลอง ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ อบต.หนองฉลอง ปีงบประมาณ 2563  

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธร…

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ…

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ…

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดสรีสะเกษ ผลการประเมิน>>>>>>ดาวน์โหลด {gallery}/20{/gallery}

อ่านต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน…

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity & Transparency assessment (ITA)  CLICK>> แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intregrity & Transparency assessment (EIT) สแกน QR CODE 

อ่านต่อ

top news2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่2 เดือนมกราค…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่2  เดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 1 ตุลาคม 256…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  

อ่านต่อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2…

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563             รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง        ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562        ดาวนโหลดเอกสาร           รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง        ประจำเดือน  ธันวาคม       พ.ศ...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง      ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กองคลัง           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง       ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กองช่าง           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง   ...

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาค…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.หนองฉลอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.หนองฉลอง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนค…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตฯ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศฏ.ถ.182-02 สายนิคมซอยศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.182-02สายนิคมซอยศูนย์    

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  เอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กDownload  

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  PDF Download

อ่านต่อ

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

top price122

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ อ…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ องค์การบริการส่วนตำบลหนองฉลอง 

เอกสารแนบ แบบ ปร.4-ปร.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบแปลน

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที…

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ปริมาณและราคา ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางหมู่…

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมซอยศูนย์ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางตะวันตก ส…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางตะวันตก สถานที่ ซอยกลางฝั่งตะวันตกหมู่ที่ 7 บ้านนิคมเขต 3 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา    

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโรงนม หมู่ท…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโรงนม หมู่ที่ 9 บ้านนิคมหนองฉลอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปริมาณการและราคา  

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง รพ.ขุขั…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปปช01. แบบสรปราคากลางฯ แบบสรปราคากลางฯ แบบสรปราคากลางฯ แบบ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านหน…

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปปช01. แบบสรปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน_และท่อเหลียม แบบสรุปราคากลางงานก่อสรางทางสะพาน_และท่อเหลี่ยม แบบ  

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางฝั่งตะวัน…

ตารางแสดงวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง__ปปช01 แบบสรปราคากลางงานกอสรางทาง_สะพาน_และทอเหลยม แบบสรปราคากลางงานกอสรางทาง_สะพาน_และทอเหลยม

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช01 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบสรปราคากลาง-2 แบบสรปราคากลางงานก่อสร้างตอ-3. ภาพตดแสดงโครงการ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ฝั่งตะวันต…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรปราคากลางและงานก่อสราง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสรางต่อ สรปราคากลาง ภาพตัดแสดงโครงการ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นคลอ…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สรุปราคากลางงานก่อสร้าง รายกการประมาณการก่อสร้าง ราคาประมาณการก่อสร้างต่อ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ฝั่งตะวันตก บ้านน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช01 แบบสรุปราคากลาง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสรางต่อ ภาพตัดแสดงโครงการ ภาพตัดแสดงโครงการต่อ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตารางเปิดเผยราคากลาง

อ่านต่อ

top act

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  นภสรพ
นางนภัสรพี  ปรางศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร 08-0168-3883 

 

พตา

นางสาวกัญณรัตน์  แก้วคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 08-1066-3220

 

 รจนา

นางรจนา  ลิ้นทอง
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร 08-0165-8801

จนทนา

นางจันทนา  พงษ์สุภา
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร 06-4147-7333

นางฐิติรัตน์  แพงมาก
ครู ค.ศ.1
เบอร์โทร 08-6265-9154

 


นางสาวนาลิด  ยอดตะพงษ์
ครู ค.ศ.1 
เบอร์โทร 06-4072-5705
ครวาล
นางศิรดา  บุญตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เบอร์โทร 08-4832-3595
บงอร
นางบังอร  พูลเกิด
ผู้ดูแลเด็ก 
เบอร์โทร 06-29897732

 รตนา
นางธัญญรัตน์  พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร 081-6338982

 ธญรตน1
นางธัญญรัตน์  พูลสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 095-4478846 

 

หญง

นางศรีจันทร์  สอาด
จ้างเหมาบริการ 

eGP

top board

top doc

ผู้บริหาร

nayok

ปลัด อบต.

parat

August 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

logo damrong 
107488636 3330636730334034 6790041519225199181 n
243 1250 1245 1229 14 1190 11 1181 130 17 110 1225 1207 1225 19 1e lass185 168 1230 1252 1224 1182 1235 127 1

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140