header

1.png0.png7.png7.png9.png6.png
วันนี้32
เมื่อวาน54
สัปดาห์นี้532
เดือนนี้1348
ทั้งหมด107796

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.204.2.146
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564 11:39

สำนักงานปลัด

 

 

  พรรณวภา1

 นางพรรณวิภา  พวงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 09-4562-4298

 

ประกาศต1

นายประกาศิต  ศรีไชย
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร 08-6984-3684

 ฉตรชย

นายฉัตรชัย  ชัยกุลบัณฑิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร 08-0725-0418

นคร1

นายนคร พิมพร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 08-1069-1465
 

หญง

 

นางสาวสมใสว  จิตโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   เบอร์โทร 09-3426-0292

สภาพ1

นายสุภาพ  สมร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   เบอร์โทร 08-5027-1738 

นางสาววารุณี  หนองเหล็ก
เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 09-3459-9686

วชญา

นางวัชญา  สัมพุทธานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
เบอร์โทร 08-7246-1739

นาตย

นายสัญญา  สอนซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย 
เบอร์โทร 08-7802-7919
 

นายธนาวุฒิ  ศรีมาศ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 08-6159-8569

นายวรพล  ประดับศรี
ยาม 
เบอร์โทร 08-8343-5887

เยยม 


อครพล
 นายอัครพล  แก่นเกษ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 06-46464-493


     
       

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140