header

8.png1.png8.png5.png3.png
วันนี้49
เมื่อวาน122
สัปดาห์นี้505
เดือนนี้465
ทั้งหมด81853

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.219.31.204
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันเสาร์, 05 ธันวาคม 2563 13:14

สำนักงานปลัด

 

 

  พรรณวภา1

 นางพรรณวิภา  พวงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 09-4562-4298

 

ประกาศต1

นายประกาศิต  ศรีไชย
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร 08-6984-3684

 ฉตรชย

นายฉัตรชัย  ชัยกุลบัณฑิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร 08-0725-0418

นคร1

นายนคร พิมพร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 08-1069-1465
 

สภาพ1

นายสุภาพ  สมร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเบอร์โทร 08-5027-1738 

 นางสาววารุณี  หนองเหล็ก
เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 09-3459-9686

วชญา

นางวัชญา  สัมพุทธานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
เบอร์โทร 08-7246-1739

นาตย

นายสัญญา  สอนซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย 
เบอร์โทร 08-7802-7919

 

 
นายธนาวุฒิ  ศรีมาศ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 08-6159-8569

นายวรพล  ประดับศรี
ยาม 
เบอร์โทร 08-8343-5887

เยยม 
อครพล
 นายอัครพล  แก่นเกษ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 06-46464-493


     
       

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140