header

6.png7.png0.png9.png9.png
วันนี้33
เมื่อวาน41
สัปดาห์นี้147
เดือนนี้254
ทั้งหมด67099

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.232.188.251
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันศุกร์, 10 เมษายน 2563 20:04

สำนักงานปลัด

 

 

  
นางปานจิต  แสนทวีสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
เบอร์โทร 08-6583-3621

 
 

 

 

 

 


นางพรรณวิภา  พวงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 09-4562-4298

 

ประกาศต

นายประกาศิต  ศรีไชย
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร 08-6984-3684

 ฉตรชย

นายฉัตรชัย  ชัยกุลบัณฑิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร 08-0725-0418


นคร1

นายนคร พิมพร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 08-1069-1465
 

ประจกษชย

นายประจักษ์ชัย  นาคพันธ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์โทร 08-7026-1139

 

นางสาววารุณี  หนองเหล็ก
เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 09-3459-9686 

 


วชญา

นางวัชญา  สัมพุทธานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
เบอร์โทร 08-7246-1739


นาตย

นายสัญญา  สอนซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย 
เบอร์โทร 08-7802-7919

 

 
นายธนาวุฒิ  ศรีมาศ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 08-6159-8569

นายวรพล  ประดับศรี
ยาม 
เบอร์โทร 08-8343-5887

เยยม 

นายวรเชษฐ์  ประดิษฐ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 
เบอร์โทร 08-3780-1629


 นายอัครพล  แก่นเกษ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 06-46464-493
     
       

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140