header

1.png1.png5.png1.png6.png2.png
วันนี้46
เมื่อวาน135
สัปดาห์นี้628
เดือนนี้2396
ทั้งหมด115162

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.230.144.31
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564 10:00

รายงานทางการเงิน

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองรายงานทางการเงิน

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ

รายงาน

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140