header

1.png0.png7.png7.png9.png3.png
วันนี้29
เมื่อวาน54
สัปดาห์นี้529
เดือนนี้1345
ทั้งหมด107793

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.204.2.146
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564 09:59

รายงานทางการเงิน

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองรายงานทางการเงิน

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ

รายงาน

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140