header

8.png1.png5.png0.png1.png
วันนี้20
เมื่อวาน93
สัปดาห์นี้153
เดือนนี้113
ทั้งหมด81501

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.213.192.104
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563 04:20

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คศล. บ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง เชื่อมระหว่างบ้านสะเดาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลสะเดาใหญ่

logo
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดเผยราคากลาง
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คศล. บ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง  เชื่อมระหว่างบ้านสะเดาเหนือ  หมู่ที่ 13
ตำบลสะเดาใหญ่  อำเภอขุขันธุ์   จังหวัดศรีสะเกษ     

       
  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิ้งค์แนบ    1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ปปช.01
       
      2.  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลียม หน้าที่ 1/1
       
      3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลียม หน้าที่ 1/2
       
      4. รายละเอียด
       
      5. แบบแปลน
       
      6. แบบแปลน
       

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140