แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง      ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กองคลัง           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง       ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กองช่าง           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง       ดาวน์โหลดเอกสาร    

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง      ดาวน์โหลดเอกสาร