สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560