header

7.png0.png9.png2.png0.png
วันนี้13
เมื่อวาน37
สัปดาห์นี้125
เดือนนี้265
ทั้งหมด70920

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.236.8.46
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2563 04:38

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

  1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

        1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

            1.1 ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ

                  - ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

                  - ขาดพันธุ์พืชที่ดีไม่มีคุณภาพและขาดทักษะความรู้

                  - การระบาดของโรคพืชและถูกแมลงรบกวน

                  - ภาวะภัยแล้ง

           1.2 ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

                  - ไม่มีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

                  - จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

           1.3 ปัญหาด้านการตลาด

                  - ไม่มีตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้า

                  - ขาดการส่งเสริมการขาย

                  - สถานที่จำหน่ายหรือตลาดอยู่ห่างไกลแหล่งผลิต

                  - ขาดการสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อขยายตลาด

                  - ปัญหาภาระหนี้สินผูกพันของเกษตรกร

            1.4 ปัญหาความยากจนและขาดอาชีพเสริม

                  - ขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

                  - ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ

                  - ขาดแหล่งเงินทุน

                  - ขาดการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจัง

                  - ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ

                  - ไม่มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน

 

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140