header

1.png0.png5.png3.png9.png9.png
วันนี้34
เมื่อวาน85
สัปดาห์นี้342
เดือนนี้646
ทั้งหมด105399

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.238.96.184
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 10:16

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

  1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

        1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

            1.1 ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ

                  - ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

                  - ขาดพันธุ์พืชที่ดีไม่มีคุณภาพและขาดทักษะความรู้

                  - การระบาดของโรคพืชและถูกแมลงรบกวน

                  - ภาวะภัยแล้ง

           1.2 ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

                  - ไม่มีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

                  - จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

           1.3 ปัญหาด้านการตลาด

                  - ไม่มีตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้า

                  - ขาดการส่งเสริมการขาย

                  - สถานที่จำหน่ายหรือตลาดอยู่ห่างไกลแหล่งผลิต

                  - ขาดการสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อขยายตลาด

                  - ปัญหาภาระหนี้สินผูกพันของเกษตรกร

            1.4 ปัญหาความยากจนและขาดอาชีพเสริม

                  - ขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

                  - ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ

                  - ขาดแหล่งเงินทุน

                  - ขาดการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจัง

                  - ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ

                  - ไม่มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน

 

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140