อบต.หนองฉลองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดในตำบลหนองฉลอง

24453

 

อบต.หนองฉลองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์
ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดในตำบลหนองฉลอง

24447.jpg 24448.jpg 24449.jpg

24450.jpg 24451.jpg 24452.jpg

24453.jpg 24454.jpg 24455.jpg

24456.jpg 24457.jpg 24458.jpg

24459.jpg 24460.jpg 24461.jpg

24462.jpg 24463.jpg 24464.jpg

24465.jpg 24466.jpg 24467.jpg

24468.jpg 24469.jpg 24470.jpg

24471.jpg 24472.jpg 24473.jpg

24474.jpg 24475.jpg