header

6.png4.png9.png9.png6.png
วันนี้16
เมื่อวาน18
สัปดาห์นี้16
เดือนนี้665
ทั้งหมด64996

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.233.219.101
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 21:34

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลิกเข้าประเมินฯ

 

สแกน QR-Code

IIT ภายใน1

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140