header

1.png1.png5.png1.png6.png8.png
วันนี้52
เมื่อวาน135
สัปดาห์นี้634
เดือนนี้2402
ทั้งหมด115168

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.230.144.31
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564 10:29

กิจการสภา

รายงานการประชุม สภา ปี พ.ศ.2563

(1) รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

(2) รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

(3) ายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)

(4) รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

 

งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

(1) สมัยที่ 1

(2) สมัยที่ 2 

 

 

งบประมาณ 2558

(1) สมัยที่ 1

(2) สมัยที่ 2

(3) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

(4) สมัยที่ 4

 

 

งบประมาณ 2559

(1) สมัยที่ 1

(2) สมัยที่ 2

 

 

รายงานการประชุมสภา แผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

   ♠ สมัยสามัญ ครั้งที่1

   ♠ สมัยสามัญ ครั้งที่3 

   ♠ สมัยสามัญ ครั้งที่4

รายงานการประชุมสภา

(พ.ศ.2558)

♠ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558

♠ ประกาศกำหนดสมัยประชุม 25

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140