header

1.png0.png7.png7.png9.png5.png
วันนี้31
เมื่อวาน54
สัปดาห์นี้531
เดือนนี้1347
ทั้งหมด107795

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.204.2.146
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564 10:37

กิจการสภา

งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

(1) สมัยที่ 1

(2) สมัยที่ 2 

 

 

งบประมาณ 2558

(1) สมัยที่ 1

(2) สมัยที่ 2

(3) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

(4) สมัยที่ 4

 

 

งบประมาณ 2559

(1) สมัยที่ 1

(2) สมัยที่ 2

 

 

รายงานการประชุมสภา แผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

   ♠ สมัยสามัญ ครั้งที่1

   ♠ สมัยสามัญ ครั้งที่3 

   ♠ สมัยสามัญ ครั้งที่4

รายงานการประชุมสภา

(พ.ศ.2558)

♠ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558

♠ ประกาศกำหนดสมัยประชุม 25

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140