header

1.png1.png5.png1.png6.png9.png
วันนี้53
เมื่อวาน135
สัปดาห์นี้635
เดือนนี้2403
ทั้งหมด115169

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.230.144.31
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564 10:40

กิจกรรมเคารพธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมเคารพธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ปีงบประมาณ 2564

นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
และเพื่อแสดงออกต่อความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพียงกัน ทำงานเป็นทีม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่
และที่สำคัญที่สุด จะต้องไม่ทำการทุจริตต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานและตรวจสอบได้

เคารพธงชาต ๒๑๐๔๒๐ 1

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140